top of page
technology-2836663_1920_edited.jpg

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ασφάλεια Πληροφοριών
maximalfocus-HakTxidk36I-unsplash_edited

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι επιχειρήσεις υιοθετούν συνεχώς αναδυόμενες τεχνολογίες για να ικανοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις, ωστόσο, αυτό συχνά δημιουργεί ευπάθειες και νέες εκθέσεις σε προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις. Το προφίλ κινδύνου στον κυβερνοχώρο των σύγχρονων οργανισμών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών, αλλά και από την πολυπλοκότητα των νέων μοντέλων κατανεμημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και από τις αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.

 

Η Cyber Noesis, παρέχει επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική βελτίωση της στάσης της εταιρικής ασφάλειας και την επίτευξη συμμόρφωσης με απαιτητικά νομικά και κανονιστικά πλαίσια, με βάση τις εις βάθος γνώσεις και την αποδεδειγμένη εμπειρία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτητικές απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 

Οι υπηρεσίες εταιρικής ασφάλειας είναι:

 • Enterprise Information Security Risk Assessments

 • Development of Information Security Management Systems (in line with international standards like ISO27001, PCI-DSS etc.)

 • Development of Privacy Management Systems (in line with international standards and regulations like GDPR, ISO29100 etc.)

 • Technical Security Assessment & Audits

 • Security Architecture Designs

 • Business Continuity & Disaster Recovery Planning

 • Incident Response

 • Cyber Security & Privacy Awareness and Training

 • Advanced Cybersecurty Training

 • Design & Operation of Cybersecurity Exercises

 • CISO as a Service

 • DPO as a Service 

decorative image showing curved lights in black & white
conny-schneider-xuTJZ7uD7PI-unsplash.jpg

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας

 • IT/OT  Risk Assessments

 • Compliance Preparation
  (ISO27001, PCI-DSS,  IEC62443, etc)

 • Compliance Audits
  & Gap Analysis

 • Incident Management
  & Response

 • CISO as a Service

conny-schneider-xuTJZ7uD7PI-unsplash.jpg

Συμμόρφωση με τα πλαίσια Απορρήτου

 • Compliance Preparation
  (ISO27701, GDPR, etc)

 • Compliance Audits
  & Gap Analysis

 • Data Privacy Impact Assessments (DPIA)

 • DPO as a Service

conny-schneider-xuTJZ7uD7PI-unsplash.jpg

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας

 • Executive Training

 • User Awareness

 • Specialized Training

 • Cyber Exercises

 • Threat Intelligence

 • Phishing Campaigns Management

conny-schneider-xuTJZ7uD7PI-unsplash.jpg

Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής & Αξιολόγηση

 • Architecture Design 

 • Vulnerability Assessments 

 • IT Security Audits 

 • Technology Capability
  & Maturity Assessment 

 • Solutions Selection
  & Evaluation 

IsAware Logo

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παρόλο που, στην πράξη, η ασφάλεια των επιχειρήσεων αφορά το κέντρο δεδομένων, τη δικτύωση και τις λειτουργίες διακομιστή ιστού, ξεκινά τεχνικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες ασφαλείας, η κοινωνική μηχανική είναι η βασική αιτία έως και 66% όλων των επιτυχημένων επιθέσεων hacking.

 

Η Cyber Noesis παρέχει ολιστικές υπηρεσίες εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο σε κανονικούς χρήστες ακόμα και στελέχη πληροφορικής, που συμπεριλαμβάνουν καινοτόμα και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγραμματα στην Ασφάλεια Πληροφοριών, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

 

Με βάση την εμπειρία της στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια προηγμένη πλατφόρμα ευαισθητοποίησης. Η πλατφόρμα isAWARE διεξάγει προσαρμοσμένα ασύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και προσομοιώσεις εκστρατειών ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) για την αποτελεσματική εκπαίδευση των χρηστών σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών. Καθώς εμπλέκουμε μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων κυβερνοασφάλειας, αναπτύσσουμε για κάθε πελάτη ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφάλειας για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του πελάτη, χωρίς να διαταράσσουμε την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

 

Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της Cyber Noesis στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των χρηστών.

Impact Bite Award
Cyber Security Awards Stickers Gold
Cyber Security Awards Stickers Silver
two men working on two laptops
Εκπαίδευση
Υπηρεσίες
Κρίσιμες Υποδομές
Cloud security related image

OT, ICS & SCADA SYSTEMS

Οι κυβερνοεπιθέσεις θεωρούνται πλέον ως η σοβαρότερη απειλή έναντι των κρίσιμων υποδομών ζωτικής σημασίας ξεπερνώντας ακόμα και τον κίνδυνο ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων.

 

Η ομάδα της Cyber Noesis έχοντας εκτεταμένη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας προς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Κρίσιμων Υποδομών και Δικτύων, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες μεθοδολογίες και τεχνικές για την ασφαλή διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, με σκοπό την αξιολόγηση και την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων που υποστηρίζουν τις εν λόγω κρίσιμες υποδομές.

 

Το δυναμικό της Cyber Noesis εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας που μπορούν να βοηθούν αποτελεσματικά τους πελάτες της στην επίτευξη της συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα (NIST-53 rev3, CPNI), βέλτιστες πρακτικές, Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και κανονιστικά πλαίσια στον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας και της ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών και Δικτύων.

 

Οι σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών περιλαμβάνουν:

 • Διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας

 • Σχεδιασμό Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας

 • Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας

technology-2836663_1920_edited.jpg

Αναπτύσσοντας ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων στους πόρους μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια σουίτα υπηρεσιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που μπορούν να αξιολογήσουν συνολικά όλα τα πιθανά μονοπάτια επίθεσης σε κρίσιμες υποδομές.

bottom of page